Nyt til Der Sprung!

  • Træningshæfter til Der Sprung 5. og 6. klasse, hvor eleverne repeterer og træner det ordforråd, de har mødt i tekstbøgerne
  • Hvert ordforrådsområde har oplæg til elevernes selvevaluering
  • Digitale tavlebøger til introduktion og opsamling på tavlen medfølger ved køb af lærervejledningen
  • Fælles mål, læringsmål og tegn på læring til alle kapitler

Andre tilbud til dig